O společnosti

Jsme českou společností, která byla založena pod názvem LUMA trading s.r.o. počátkem roku 2003. Přestože je společnost relativně mladá, vznikla na základě dlouholetých zkušeností v oblasti papírenského sortimentu získaných  na českém trhu.

 

Reklama

 

V roce 2005 byly aktivity společnosti LUMA trading s.r.o. posíleny o propagační a reklamní činnost, která probíhá jak v rámci působení samotné společnosti, tak v rámci zpracování zakázek pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Reklamní aktivity se specializují na oblast velkoplošného digitálního tisku - interiérovou a exteriérovou reklamu. Konečným výstupem výroby pak mohou být outdoorové a indoorové tisky. Díky Hi-Tech technologiím jsme schopni uspokojit i nejnáročnější klientelu, přičemž na vysoce kvalitních výstupech se velkou měrou podílí i profesionální přístup vyškoleného personálu.

 

Dalším zlomovým okamžikem společnosti bylo spuštění webu www.luma-trading.cz v roce 2006, kdy jsme zároveň našim zákazníkům umožnili využívat servisu e-shop.

 

Od roku 2008 dovážíme zboží pod vlastní značkou, které se vyznačuje osvědčenou kvalitou a vyvážeností ceny, a uspokojujeme tak vaše potřeby a požadavky.

 

Své kanceláře u nás vybavíte kvalitními kancelářskými potřebami, školákům i studentům nabízíme bohatý výběr školních potřeb. V naší nabídce dále najdete sezonní zboží, obalový materiál, party sortiment apod. 

 

Jsme výhradním dovozcem zboží se značku DELI, stali jsme se také významným prodejcem a reprezentantem spol. CENTROPEN, a.s. a NOTES Bohemia s.r.o. Zboží pro naše zákazníky nakupujeme v tuzemsku i zahraničí (Španělsko, Turecko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Maďarsko, Čína, Korea), téměř výhradně spolupracujeme přímo s výrobci, nebo s výhradními dovozci. Zejména z tohoto důvodu umíme našim zákazníkům poskytnout zajímavé ceny.

 

Působíme jako distributor na celém území České Republiky. Našimi zákazníky jsou maloobchody i velkoobchody, přičemž vždy pečlivě zvažujeme navázání spolupráce s jednotlivými zákazníky tak, aby mezi našimi zákazníky nedocházelo ke střetům zájmů. V současné době se o zákazníky stará 8 obchodních zástupců.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

DODAVATEL / PRODÁVAJÍCÍ

 

LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 00  Přerov, IČO: 26812002, DIČ: CZ26812002

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25644
 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.,    č.ú. 27-1631690217/0100

 

ODBĚRATEL / KUPUJÍCÍ

 

Právnická či fyzická osoba podnikající na základě příslušného legislativního oprávnění.

 

Dodací podmínky


 1. Doručením objednávky se tato stává pro spol. LUMA trading s.r.o. závaznou. Dochází tak k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.
 2. Dodavatel je povinen dodat zboží specifikované v přijaté objednávce v požadovaném množství, druhu, jakosti, termínu a místě plnění. Jakékoliv změny jsou možné pouze po domluvě s odběratelem.
 3. Objednávka je považována za vyřízenou dodáním zboží odběrateli na dohodnuté místo, případně předáním prvnímu dopravci nebo poště k přepravě.
 4. Dodávka zboží je zajištěna smluvním přepravcem, dle dohody může být připravena k vyzvednutí zákazníkem na centrálním skladě.
 5. Okamžikem dodání zboží přechází nebezpečí vzniku škody na odběratele.
 6. V případě, že odběratel odmítne převzetí objednaného zboží v celém rozsahu objednávky nebo její části, aniž by minimálně 1 pracovní den předem prokazatelným způsobem tuto objednávku nebo její část nestornoval, mohou mu být dodavatelem fakturovány veškeré náklady spojené s dopravou a manipulací odmítnutého zboží.
 7. Při objednání zboží do 2.000,-Kč bez DPH účtujeme dopravné ve výši 100,-Kč bez DPH.
 8. U objednávek přesahujících částku 2.000,-bez DPH je doprava ZDARMA.

 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

 

 1. Odběratel se podle §445 Obchodního zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení dodavateli. V případě, že odběratel kupní cenu v době její splatnosti nezaplatí, má dodavatel právo zboží odběrateli kdykoli odebrat a má vůči němu nárok na náhradu nákladů s tím spojených.
 2. Zaplacením se rozumí den, kdy bude peněžní částka složena v hotovosti v pokladním místě dodavatele nebo kdy bude připsána na bankovní účet dodavatele.

 

Platební podmínky

 

Můžete si u nás vybrat z následujících způsobů plateb:

 

 • platba v hotovosti při nákupu zboží 
 • zálohová platba prostřednictvím bankovního převodu 
 • dobírkou (k ceně si neúčtujeme doběrečné) 

 

Stálí zákazníci mají dále možnost využít platbu prostřednictvím bankovního převodu dle splatnosti, která je vždy uvedena na faktuře/daňovém dokladu.

 

V případě, že je odběratel v prodlení s platbou, je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Po dobu prodlení mohou být ze strany dodavatele pozastaveny další dodávky zboží odběrateli.

 

Reklamace

 

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od společnosti LUMA trading s.r.o., a je platný na území České republiky.

 

Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými legislativními předpisy a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

 

V případě porušeného přepravního obalu je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol IHNED při přebírání zboží.

 

Odběratel je povinen prohlédnout přebírané zboží a neprodleně nejpozději však 3 dnů informovat dodavatele o zjištěných vadách a nedostatcích. Může zvolit telefonické spojení +420 581 200 469, případně e-mailový kontakt info@luma-trading.cz. K dispozici je i obchodní zástupce, který se o odběratele stará.

 

Dalším krokem ke zdárnému uplatnění reklamace je doložení dokladu o nákupu zboží a předání zboží dodavateli v odpovídajícím obalu, nejlépe v původním.

 

Zboží zaslané do reklamace bude bez zbytečných odkladů posouzeno naším reklamačním oddělením a následně s Vámi dojednáme způsob vyřízení reklamace (výměna vadného zboží, vrácení peněz).

 

Bezpečnost a ochrana údajů

 

Společnost LUMA trading s.r.o. se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem v rámci plnění kupní smlouvy, a to jen v rozsahu nezbytně nutném.

 

 

Logotyp společnosti LUMA trading s.r.o.

 

Loga jsou ve formátech .pdf. V případě jiných potřeb nás kontaktujte.